Et af de første synlige tegn på
Holstebro's kulturelle linje, var
den svejtsiske billedhugger
Alberto Giacomettis figur
"KVINDE PÅ KÆRRE", som
kommunen købte i 1966. Købet
gav dengang anledning til en
del debat. At folk i byen
efterhånden vænnede sig til
skulpturen og tog den til sig, ser
man af hendes kælenavn:
"MAREN O Æ WOUN".
I dag står hun som symbolet for
den kulturelle udvikling i
kommunen.
Da Holstebro Vestre Rotary Klub
blev startet i 1970, blev en
silhouet af figuren sat
sammen med rotaryhjulet, og
dannede således klubbens logo.
3173